Privacy

Privacybeleid
Ter verwerking van de elektronische nieuwsbrieven van Zundert Trappist verwerkt Trappistenbrouwerij De Kievit consumentengegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in een elektronisch bestand. Dit bestand zal niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij dit voor de verwerking van de bestelling noodzakelijk is. Trappistenbrouwerij De Kievit draagt er zorg voor dat het opslaan en verwerken van dergelijke gegevens in lijn is met geldende wet- en regelgeving.

Disclaimer
Trappistenbrouwerij De Kievit stelt de inhoud van deze site en de nieuwsbrieven met grote zorgvuldigheid samen. Trappistenbrouwerij De Kievit geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan en is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie.