Zundert Trappist in Amerika

Door: Rich Hamilton (President Merchant du Vin, Specialty Beer Importers Since 1978 in Tacoma, USA).

Noot van de redactie: Zundert is inmiddels ook ver over de grenzen verkrijgbaar, zoals in Amerika. Merchant du Vin is de importeur van Zundert Trappist voor de Amerikaanse markt. Deze column is in het Engels, een vertaling is eronder te vinden.

Zundert Trappist Ale, the most recent Trappist beer to the US beer market, is delicious – complex, deep flavors; floral, with caramel notes; wonderful spice as the flavor opens up. Zundert “delivers on every level!” as beer writer Peter LaFrance said in his review. In the hyper-competitive US beer market, one also currently impacted dramatically by COVID, distribution of Zundert is increasing and consumers are loving the beer.

Discussions and sales presentations about Zundert also lead to excellent conversations about Trappist beer. In the USA, the phrase “Trappist beer” sparks interest and often a joyous reaction in any discussion among the beer community. But sometimes there’s enthusiastic sharing of misinformation. As many know, “Trappist” is not a style; it’s not a promotional or marketing catchphrase, nor an adjective meaning “quality.”  “Trappist beer” is a very specific appellation, or indicator of origin: Trappist beer is made in a Trappist monastery, with ownership of the brewery belonging to the monastic community and with profits going to charity.

Monastic communities are free of the nearly universal human mandate to increase their personal wealth, to drive sales, to cut costs, to build market share.  To be sure: they brew beer as a means of income, but their personal motivation comes from within, and from above – not from sales managers and cost accountants.  Maybe that’s why Trappist beer is so delicious.

Saying “Trappist-style” beer (or even sometimes “my Trappist homebrew”) is either an honest mistake, based on the knowledge that Trappist beer is excellent . . . or, an attempt to borrow a little magic from Trappist breweries. It can be challenging to correct someone using the term “Trappist-style,” because they typically say, “I know it’s not Trappist – that’s why I added ‘style’ .” It can also be helpful to mention, diplomatically, that a term as specific as “Trappist” can’t have “style” applied. It would be like saying “pregnant-style.”

A diplomatic way to wind up a conversation about Trappist beer is to pour them a Zundert 8 and say, “This Trappist beer is made at a small brewery within the walls of a monastery in the Netherlands. As Trappist breweries go it’s one of the newer ones, but they built this beer on knowledge gained from other Trappist breweries, and they applied their local culture and regional history. Lots of thought went into the malts used, the heart and backbone of this ale… There’s a spice in this beer that the monks gather themselves in the wild, melding perfectly with just the right hops. Each bottle gains carbonation from bottle-conditioning, a traditional and historical means of putting bubbles in the beer: the bottles are crowned with live yeast, which produces the bubbles in the very same bottle the beer is sold and shipped in.”

“Go ahead. Can’t you taste all that in every sip?”

Vertaling:

Zundert Trappist, het meest recente trappistenbier op de Amerikaanse biermarkt, is heerlijk – complex, met diepe smaken; bloemig, met karameltonen en heerlijk kruidig als de geur openwelmt. Zundert “levert op elk niveau!” zoals bierauteur Peter LaFrance zei in zijn recensie. In de hypercompetitieve biermarkt in de VS, die momenteel ook dramatisch wordt beïnvloed door COVID, neemt de distributie van Zundert toe en zijn de consumenten dol op het bier.

Discussies en verkooppresentaties over Zundert leidden ook tot mooie gesprekken over trappistenbier. In de VS wekt de uitdrukking “trappistenbier” belangstelling en vaak een vreugdevolle reactie op bij discussies binnen de biergemeenschap. Maar soms wordt er té enthousiast informatie gedeeld. Zoals velen weten, is “trappist” geen stijl; het is geen reclame- of marketingzin, noch een bijvoeglijk naamwoord dat ‘kwaliteit’ betekent. “Trappistenbier” is een zeer specifieke benaming, of aanduiding van oorsprong: Trappistenbier wordt gemaakt in een trappistenklooster, waarbij de brouwerij eigendom is van de kloostergemeenschap en waarvan de winst naar een goed doel gaat.

Monastieke gemeenschappen zijn vrij van het bijna universele menselijke mandaat om hun persoonlijke rijkdom te vergroten, de verkoop te stimuleren, kosten te besparen en marktaandeel op te bouwen. Zeker: ze brouwen bier als inkomen, maar hun persoonlijke motivatie komt van binnenuit en van bovenaf – niet van salesmanagers en accountants. Misschien is dat waarom trappistenbier zo lekker is.

Het noemen van “Trappisten-stijl” bier (of zelfs soms “mijn Trappistenbrouwsel”) is ofwel een eerlijke vergissing, gebaseerd op de wetenschap dat trappistenbier uitstekend is… of een poging om een ​​beetje magie te lenen van trappistenbrouwerijen. Het kan een uitdaging zijn om iemand te corrigeren die de term ’trappistenstijl’ gebruikt, omdat ze meestal zeggen: ‘Ik weet dat het geen trappist is – daarom heb ik ‘stijl toegevoegd’ Het kan ook nuttig zijn om diplomatiek te vermelden dat een term die zo specifiek is als “trappist” geen “stijl” kan hebben. Het zou hetzelfde zijn als ‘zwangere stijl’ zeggen.

Een diplomatieke manier om een ​​gesprek over trappistenbier te beëindigen, is door een Zundert 8 voor ze in te schenken en te zeggen: “Dit trappistenbier wordt gemaakt in een kleine brouwerij binnen de muren van een klooster in Nederland. Zoals trappistenbrouwerijen gaan, is het één van de nieuwere maar ze bouwden dit bier op kennis van andere trappistenbrouwerijen en pasten hun lokale cultuur en regionale geschiedenis toe. Er werd veel nagedacht over de gebruikte mouten, het hart en de ruggengraat van dit bier… Er zit een specerij in dit bier dat de monniken in het wild verzamelen en het perfect laten samensmelten met precies de juiste hop. Elke fles krijgt carbonatatie door het conditioneren van de fles, een traditioneel en historisch middel om bubbels in het bier te krijgen: de flessen worden bekroond met levende gist, die de bubbels produceert. In dezelfde fles wordt het bier verkocht en verzonden.”

“Ga je gang! Kun je dit alles niet in elke slok proeven?”